7. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
28. 11. 2019 - 12:00
Mala sejna dvorana Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana

SklicRazsiritev dnevnega reda


Dnevni red:

 

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII  

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih  stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane