7. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
16. 11. 2020 - 10:00
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) - nujni postopek, EPA 1472-VIII – kot zainteresirana komisija

  •  Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
  •  Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20), je objavljen na spletni strani Državnega zbora

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane