7. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2018 - 11:30
soba 316, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne in 2. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 7. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog Interesne skupine delodajalcev za obravnavo posameznih tematik na seji Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane