7. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2018 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. seje interesne skupine

2. Priprava na 6. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane