7. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 6. 2018 - 11:30
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. izredne in 6. seje Interesne skupine

2. Priprava na 8. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane