7. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2018 - 10:30
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Dogovor o kandidatu interesne skupine za podpredsednika Državnega sveta

2. Potrditev zapisnikov 6. in 1. izredne seje interesne skupine

3. Priprava na 6. sejo Državnega sveta

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane