7. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
22. 3. 2018 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane