7. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
7. 9. 2018 - 10:30
v učilnici 303, 3. nadstropje, Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Maribor

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje komisije

2. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2017

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane