7. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
7. 12. 2018 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje komisije

  • Predlog zapisnika bo objavljen naknadno.

2. Problematika financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti

 

3. Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013–2020 za obdobje 2014–2016, EPA 22-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane