7. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
26. 3. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic,  RazsiritevRazsiritev 2


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog odloka o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018-2022 (OdPVRPŠJ18–22), EPA 2609-VII

 

1A.  Pobuda za organizacijo posveta na temo »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«   *RAZŠIRITEV

 

1B. Predlog odložilnega veta na Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), EPA 2462-VII

 

2. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

 

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane