7. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
22. 5. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1.  Predstavitev prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije, in njihova konkurenčnost

2.  Osnutka zapisnikov 6. seje in 2. izredne seje

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane