70. seja Interesne skupine lokalnih interesov

15. 5. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 68. in 69. seje interesne skupine

2. Priprava na 51. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane