70. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

19. 4. 2017 - 12:00
soba 212/II

 Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) – druga obravnava, EPA 1808-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) – druga obravnava, EPA 1835-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) – druga obravnava, EPA 1836-VII

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D) – skrajšani postopek, EPA 1893-VII

5. Pobude in vprašanja

6. Potrditev zapisnika 68. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane