70. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

16. 3. 2017 - 12:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 69. seje komisije

2. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - javna obravnava

Copyright 2013, Vse pravice pridržane