70. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - SEJA JE ODPOVEDANA!!!!

Tiskalniku prijazna oblika
29. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4

Sklic,Predlog_za_umik*, ODPOVED SEJE


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 (ReNPEMŽM30), EPA 2097-VIII 

2. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 2046-VIII *PREDLOG ZA UMIK

  • Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji s spremnim dopisom in prošnjo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije za podajo soglasja Državnega zbora, je objavljen na spletni strani Državnega zbora    
  • Mnenje_Vlade RS

Copyright 2018, Vse pravice pridržane