70. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 68. seja Interesne skupine lokalnih interesov- SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
11. 10. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) – druga obravnava, EPA 1960-VIII (800-01-1/2021)

 

2. Predlog gradbenega zakona (GZ-1) – druga obravnava, EPA 1961-VIII (803-01-1/2021)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) – druga obravnava, EPA 2102 – VIII (411-04-2/2021) – zainteresirana komisija in interesna skupina

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane