71. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2021 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 70. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane