71. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
7. 10. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 68. in 69. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predstavitev strokovne monografije Neenakost v zdravju – Izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju

 

3. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020, EPA 1994-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane