71. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
18. 10. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, EPA 2152-VIII (005-02-3/2021)  

 

2. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022, EPA 2158-VIII (320-01-672021)

  

3. Potrditev zapisnikov 69. ter 18. izredne seje komisije

 

  1. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane