72. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
26. 1. 2022 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 71. seje in 30. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 47. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog Pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta za obravnavo na interesnih skupinah 

 

4. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov za leto 2022

 

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane