72. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
21. 10. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl-C) - skrajšani postopek, EPA 2005-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U) - skrajšani postopek,
EPA 1885-VIII   

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) - skrajšani postopek, EPA 1886-VIII

 

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-H) - skrajšani postopek, EPA 2127-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane