72. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

18. 4. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 71. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) – skrajšani postopek, EPA 1829-VII

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A) – skrajšani postopek, EPA 1877-VII*

Copyright 2013, Vse pravice pridržane