73. seja Interesne skupine lokalnih interesov

3. 7. 2017 - 14:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 71. in 72. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane