73. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

11. 5. 2017 - 13:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 72. seje komisije

2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2016, EPA 1916-VII

3. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016, EPA 1899-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane