73. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
28. 10. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 71. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) - skrajšani postopek, EPA 1875-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G) - druga obravnava, EPA 1949-VIII

 

4. Predlog zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZVSarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane