74. seja Interesne skupine lokalnih interesov

13. 9. 2017 - 11:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 19. izredne in 73. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane