74. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

22. 6. 2017 - 12:00
soba 212/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C) – skrajšani postopek, EPA 1987-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B) – skrajšani postopek, EPA 2038-VII

3. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716-ZPPDej)

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnikov 72., 73. in 30. izredne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane