74. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
2. 11. 2021 - 13:15
veliki salon /I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Ocena o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in strateškega dokumenta o zunanji politiki Republike Slovenije, EPA 2140-VIII

  • Gradivo s stopnjo tajnosti INTERNO bo udeleženci prejeli na seji.

 

2. Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), druga obravnava, EPA 2159-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane