74. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

23. 5. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 73. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) – skrajšani postopek, EPA 1933-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B) – skrajšani postopek, EPA 1961-VII*

4. Predlog zakona o spremembi Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-B) – skrajšani postopek, EPA 1962-VII**

Copyright 2013, Vse pravice pridržane