74. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
15. 11. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO) – druga obravnava, EPA 2111-VIII (543-01-1/2021)

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H) – skrajšani postopek, EPA 2114-VIII (431-01-1/2021)

 

3. Predlog zakona o oskrbi s plinom (ZOP) – druga obravnava, EPA 2078-VIII (320-02-2/2021)

 

4. Potrditev zapisnikov 70., 71., 72. in 19. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane