75. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
23. 11. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje, EPA 2262-VIII, EU U 1035

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849, EPA 2263-VIII, EU U 1036

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in  (EU) št. 1095/2010, EPA 2266-VIII, EU U 1039 

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma EPA 2265-VIII, EU U 1038

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (prenovitev), EPA 2264-VIII, EU 1037

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu, EPA 2267-VIII, EU U 1040

 

7. Potrditev zapisnikov 72. in 73. seje komisije                                                                      

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane