75. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
18. 11. 2021 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*, Dodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI) - druga obravnava, EPA 2175-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII – kot zainteresirana komisija

 

4. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A) – skrajšani postopek, EPA 2209 - VIII PREDLOG ZA RAZŠIRITEV*

Copyright 2018, Vse pravice pridržane