75. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

13. 6. 2017 - 14:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 74. redne in 10. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 1944-VII

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-B) – skrajšani postopek, EPA 1980-VII

4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) – skrajšani postopek, EPA 1988-VII

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) – skrajšani postopek, EPA 1989-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane