75. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
3. 1. 2022 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK) – druga obravnava, EPA 2206-VIII (801-01-6/2021)

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) – druga obravnava, EPA 2233-VIII (320-02-3/2021)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava, EPA 2296-VIII (720-03-2/2021) – zainteresirana komisija

 

4. Potrditev zapisnikov 73. in 74. seje ter 20. izredne in 21. izredne seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane