76. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

27. 9. 2017 - 14:00
velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) – druga obravnava, EPA 2134-VII

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2017 v obdobju januar–junij 2017, EPA 2170-VII

3. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2016, EPA 2187-VII

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnika 75. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane