76. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
21. 12. 2021 - 13:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicSprememba ure


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A) - druga obravnava, EPA 2285-VIII  

 

2. Poročilo o virtualni Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)

 

3. Potrditev zapisnikov 74. in 75. seje komisije                                                                      

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane