76. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

22. 6. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane