76. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
9. 12. 2021 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic,Predlog za razširitev*, UMIK predloga za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) – nujni postopek, EPA 2297-VIII – kot zainteresirana komisija

 

2. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE-A) – skrajšani postopek, EPA 2295-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane