76. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
10. 1. 2022 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020, EPA 2374-VIII 

 

1.A    Pobuda državne svetnice Bojane Potočan za umik Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2021 

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane