77. seja Interesne skupine lokalnih interesov

11. 10. 2017 - 11:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 20. izredne in 74. in 75. seje interesne skupine

2. Priprava na 55. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane