77. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

5. 10. 2017 - 14:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junij 2017, EPA 2171-VII

2. Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2016, EPA 2186-VII

3. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana (2016), EPA 2212-VII

 Razširitev - Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu.

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane