77. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

3. 7. 2017 - 15:30
soba 212 / II

Dnevni red:

1.        Potrditev zapisnikov 75. in 76. seje komisije

2.        Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F) – nujni postopek*, EPA 2074-VII

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane