77. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
31. 1. 2022 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) – druga obravnava, EPA 2389-VIII 

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D) – skrajšani postopek, EPA 2386-VIII (326-01-10/2021)

 

3. Poročila o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020, EPA 2450-VIII (300-01-1/2022)

 

4. Potrditev zapisnikov 75. in 76. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane