78. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
24. 1. 2022 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Obravnava strateškega dokumenta zunanje politike Republike Slovenije »Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana – zunanja politika Republike Slovenije«  

 

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča, EPA 1774-VII  

 

3. Potrditev zapisnikov 76. in 77. seje komisije                                                                      

Copyright 2018, Vse pravice pridržane