78. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
3. 2. 2022 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 77. redne in 25. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B) - druga obravnava, EPA 2372 - VIII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-V) – skrajšani postopek, EPA 2109-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane