78. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

13. 7. 2017 - 13:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 77. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) - skrajšani postopek, EPA 2041-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) - skrajšani postopek, EPA 2040-VII

4. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2016, EPA 2077-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane