79. seja Interesne skupine delojemalcev

12. 4. 2017 - 07:30
soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 78. seje interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane