79. seja Interesne skupine lokalnih interesov

8. 11. 2017 - 11:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 76., 77. in 78. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov za leto 2017

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane