79. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

29. 8. 2017 - 14:00
Velika dvorana, Tomšičeva 5
Dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 78. redne in 11. izredne seje komisije
 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII     
 
3. Predlog zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII
 
4. Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16) (ORZLD26), EPA 2112-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane