8. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 1. 2020 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

 

2. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev za leto 2019

 

3. Potrditev zapisnikov 19. in 21. redne ter 6. in 7. izredne seje interesne skupine

Copyright 2018, Vse pravice pridržane