8. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
9. 12. 2019 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Dnevni red:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin - zakonodajna iniciativa

 

2. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), 
EPA 519-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane