8. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
18. 2. 2020 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ORZIUFSZZ7), EPA 1008–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane