8. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
4. 7. 2018 - 11:00
v prostorih Družbenega doma, Taborska cesta 1, Grosuplje

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje interesne skupine

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane