8. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2018 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 7. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane