8. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2018 - 13:30
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Interesne skupine

 

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane